Synergy Accessibility Tips Modong Accessibility

Aktibasyon ng Aktibasyon ng Akawnt ng Magulang

 

Sagutin lamang ang sumusunod na (mga) tanong bago magpatuloy.
Kasalukuyan ka bang may estudyanteng naka-enrol sa alinmang paaralan sa pederal na paraan ng pampublikong paaralan?
Nagkaroon na ba kayo ng estudyanteng naka-enrol sa alinmang paaralan sa federal Way Public School?
Nagsumite ka na ba ng pagrerehistro para sa isang estudyante sa anumang paaralan sa federal Way Public School?